מאמרים של: admin

רוסיה – אוקראינה

במעמד רב-רושם הוכנס ספר תורה מהודר לביהכנ"ס בז'יטומיר. חגיגה משולשת שהחלה במוסקבה, עברה במעז'בוז' והסתיימה בז'יטמויר * בהשתתפות רבנים, שלוחים,