הרה"ק רבי יעקב יוסף כ"ץ זי"ע שימש כרב ודיין ולא נמנה בתחילה על עדת החסידים. בהשפעת ה'מוכיח' מפולנאה התקרב אל הבעל שם טוב זי"ע והפך לחסיד. לאחר פטירת המוכיח התמנה לאב בית הדין ורבה של פולנאה. ספרו הקדוש 'תולדות יעקב יוסף', היה ספר החסידות הראשון שראה את אור הדפוס, והוא מהווה אחד מספרי היסוד החסידיים.

בכ"ד בתשרי ה'תקמ"ב הסתלק לבית עולמו וקברו נכרה בפולנאה בסמיכות למורה דרכו רבי יהודה לייב ברבי יחיאל מיכל - ה'מוכיח'.


מרחק נסיעה מז’יטומיר: 200 ק"מ | 2.5 שעות