הרה"ק רבי משולם זושא זי"ע נולד לאביו רבי אליעזר ליפא. בשנות צעירותו נהג לצאת עם אחיו, הרבי רבי אלימלך (מליז'נסק) זי"ע, למסעות נדודים. במהלך גלותם פגשו האחים הקדושים את המגיד ממעזריטש זי"ע, והיו לתלמידיו המובהקים.

הרבי רבי זושא נתמנה לאדמו"ר בעיירה אניפולי והשיב רבים לצור מחצבתם בדרכו הייחודית. בב' בשבט ה'תק"ס הסתלק ונקבר בעיירת מגוריו לצד רבו הגדול, המגיד ממעזריטש.


מרחק נסיעה מז’יטומיר: 160 ק"מ | 2 שעות