הרה"ק רבי זאב וולף קיצעס זי"ע נולד בשנת ה'ת"ל והיה מגדולי תלמידי מרנא הבעל שם טוב זי"ע. הוא נודע כגאון עולם ובקי עצום בכל מקצועות התורה. שימש כבעל תוקע בבית מדרשו של הבעש"ט.

רבי וולף השתוקק מאוד לעלות לארץ הקודש ואף החל במסע אליה, אך מסיבות שונות חזר בו. בי"ב בחשוון ה'תקמ"ח התעלה לישיבה של מעלה וקברו נכרה בצמידות לציון מורו ורבו הבעל שם טוב זי"ע במז'יבוז'.


מרחק נסיעה מז’יטומיר: 174 ק"מ |  2.20 שעות