הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע נולד בשנת התק"א לאביו המגיד ממזריטש זי"ע והיה לאחד מתלמידיו וממשיכי מורשתו. שמו ה'מלאך' ניתן לו עקב קדושתו ופרישותו מהעולם במשך שנים, בהן התבודד בעיירה פאסטוב הסמוכה לקייב, שם חי בבדידות מבלי לראות פני איש.

דברי תורתו נדפסו בספר "חסד לאברהם", עשרות שנים לאחר פטירתו בשנת ה'תרי"א. בי"ב בתשרי ה'תקל"ז התבקש לישיבה של מעלה. מנוחותו כבוד בעיירה פסטוב שבאוקראינה.


מרחק נסיעה מז’יטומיר: 109 ק"מ | 1.5 שעות