רבי נחמן נולד בעיירה מז'יבוז' בא' בניסן ה'תקל"ב, לאביו רבי שמחה, בנו של רבי נחמן מהורדנקא, אחד מתלמידיו הקרובים של הבעל שם טוב, ולאמו הרבנית פיגה בתה של הרבנית אדל - בתו היחידה של הבעש"ט.

כבר מנעוריו התחיל להתבלט בכישרונותיו המיוחדים. הרבה להתבודד, להתענות ולהתפלל שעות רבות. אחרי חתונתו עבר להתגורר בבית חותנו, וחסידים רבים נמשכו אחרי אישיותו המיוחדת והחלו להתקרב אליו. בהמשך עבר למדבדיבקה שבפלך קייב, שם התמנה לאדמו"ר ואז התפרסם לראשונה בין מנהיגי החסידים בדורו כאישיות חשובה.

בשנת ה'תקנ"ח החליט רבי נחמן לפתע לנסוע לארץ ישראל, כדי להשיג שם התעלות והשתלמות נפשית. הוא התעכב זמן מה בקושטא, והגיע בספינה לחיפה בערב ראש השנה של שנת תקנ"ט, שם גם עשה את החג. לאחר מכן ביקר רבי נחמן בטבריה, בצפת ובמירון, ושב לארצו.

כאשר נודע לו סיפור הטבח שבוצע באומן, שבו נרצחו קרוב לשלושים אלף יהודים, הורה לתלמידיו ולמשפחתו שכאשר יגיע קיצו יקברוהו שם עם הרוגי המלכות. בי"ח בתשרי ה'תקע"א, נפטר רבי נחמן לאחר שחלה בשחפת ונקבר באומן כרצון קדשו. מאז ועד היום עולים רבבות יהודים מדי שנה להשתטח על ציונו, שנודע כמקום המסוגל לישועות ופלאות.


מרחק נסיעה מז’יטומיר: 244 ק"מ | 3.15 שעות