רבי לוי יצחק נולד בשנת ה'ת"ק לאביו רבי מאיר ולאמו הרבנית שרה-סאשה. היה ידוע בצעירותו בכינוי העילוי מירופלב. לאחר חתונתו נסע אל המגיד ממעזריטש אצלו למד ובצילו הסתופף במשך שנים. מאוחר יותר, בתום מסע נדודים במקומות שונים עבר לעיר ברדיטשוב שבאוקראינה, שם ייסד קהילה חסידית בה כיהן כמנהיג דגול וכאב רחימאי לכל יהודי באשר הוא, עד יום פטירתו.

רבי לוי יצחק התפרסם כמי שנהג ללמד זכות על כל יהודי, גם על חוטאים ופושעים, בצורה מעוררת השתאות, כפי שנמסר על ידי צדיקי הדורות. מאז דבק בדמותו השגיאה הכינוי הנצחי "סניגורן של ישראל.

באותם ימים שבהם העם היהודי נרדף על צווארו מעול הגויים, מצאו אלפים ורבבות, משען ומרגוע בצלו הקדוש של רבי לוי יצחק ובדבריו המחזקים העלה טללי נוחם וצרי על גווים השחוח. ברכותיו ועתירותיו פעלו פלאות בעליונים ורבים נושעו מצורותיהם בזכות תפילותיו של הרבי מברדיטשוב.

בכ"ה בתשרי ה'תק"ע התעלה רבי לוי יצחק לישיבה של מעלה כשהוא בן שבעים שנה ונטמן בבית החיים בעירו. ציונו הקדוש בעיר ברדיטשוב מושך אליו מאז ועד ימינו אנו, מתפללים רבים מכל קצוות העולם היהודי, ונודע כמקום נשגב בו ניתן לפעול ישועות בגשמיות וברוחניות.


מרחק נסיעה מז’יטומיר: 41 ק"מ | 30 דקות