רבי דב בער - המגיד הגדול ממעזריטש נולד בעיירה לוקאטש לאביו רבי אברהם. בילדותו כבר ניכרו כשרונותיו הנדירים ומוחו החריף, והוא נשלח ללמוד תורה בישיבה הגדולה של רבי יעקב יהושע פאלק זי"ע בעל ה"פני יהושע" בעיר לבוב. לאחר נישואיו עבר לגור בכפר סמוך לטורטשין שם שימש כ'מגיד' והצטיין בכוח הדיבור. כשנתגלה הבעל שם טוב זי"ע, התקרב אליו ה'מגיד' והיה לתלמידו החשוב ביותר.

לאחר פטירת הבעש"ט נבחר המגיד כרצון רבו לממלא מקומו. הוא התיישב בעיירה מעזריטש, שהפכה למרכז תנועת החסידות. תחת הנהגתו גדלה התנועה והרחיבה את מסגרתה. הוא שלח את בכירי תלמידיו שהפיצו את תורת החסידות בכל מדינת פולין ואף מחוצה לה, והטעימו להמוני העם את מתיקותה וערבותה.

בשונה ממורו הבעל שם טוב שהרבה לנסוע עם תלמידיו לכל סביבותיו על מנת להפיץ חסידות ולפעול ישועות, ישב ה'מגיד' בעירו מעזריטש ולא יצא ממנה כמעט. זמן מועט לפני פטירתו התיישב בעיר אניפולי, בה נפטר בי"ט בכסלו ה'תקל"ג ושם מנוחתו כבוד.

בבית החיים הוקם אוהל באזור המשותף למגיד ולכמה מתלמידיו (ביניהם רבי זושא מאניפולי זי"ע), אך במלחמת העולם השנייה בית החיים והאוהל נחרבו. לאחר שיקומו של בית החיים, יצקו שכבת בטון על אותו שטח בו עמד האוהל והקימו מצבה חדשה משותפת למגיד ולתלמידיו.


מרחק נסיעה מז’יטומיר: 160 ק"מ | 2 שעות