הרה"ק רבי יהודה לייב זי"ע, היה תלמידם של הבעל שם טוב הקדוש ושל המגיד ממזריטש זי"ע. בפקודת רבו הבעש"ט נעשה ל"מוכיח". היה מסתובב בערים ובעיירות, ומעל בימות בתי הכנסיות ובתי המדרש הטיף דברי מוסר ותוכחה, דבריו היו מיוסדים על דרך החסידות.

כל שנותיו חי ופעל בפולנאה. ללא ששימש ברבנות. חלק מדרשותיו נדפסו בספרו "קול אריה". ביום כ"א טבת ה'תק"ל, נפטר המוכיח בפולנאה ושם נטמן.


מרחק נסיעה מז’יטומיר: 200 ק"מ | 2.5 שעות